Consultes i dubtes

1- Omplo la fitxa o m'inscric jo?

Intenteu sempre fer la inscripció directament, clicant damunt del curs. Només haureu de posar el vostre NIF (números i lletra). El programa agafarà de la base del Departament les vostres dades. En el cas de no constar en la base de dades no podreu fer la inscripció directa. Aleshores cal omplir la fitxa.

2- Cal fer arribar a l'organització la fitxa d'inscripció?

Només en el cas de no poder fer la inscripció directament, a aquesta adreça eestiuvallesoccidental@gmail.com

3- Quan surten les meves dades, ja estic inscrit?

No, encara no, és el moment de mirar si les dades personals són correctes i modificar-les si hi ha algun error (telèfon, mail.....). Després de comprovar que les dades són correctes heu de clicar el botó de CONFIRMAR INSCRIPCIÓ. Només llavors estareu inscrits. 

4- Com es fa la consulta de les assignacions dels cursos?

A partir del dia indicat he d'anar a "la meva xtec" apartat de formació i clicar en "les meves activitats" o en aquest enllaç xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

5- Són gratuïts els cursos de l'Escola d'Estiu?

No, els cursos no són gratuïts. L'entitat organitzadora és una entitat particular que forma part dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i rep subvenció del Departament per a l'organització de l'Escola d'Estiu. No es pot gestionar només amb aquests ajuts. És per això que els cursos tenen un cost per a l'usuari.

__________________________________________________________________

INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL (PROFESSORAT SUBSTITUT)

Requisits per poder tenir un nomenament al juliol d’aquest curs:

1. Haver prestat serveis docents durant un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2. La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments.

3. El nomenament del mes de juliol comportarà l’obligació de participar en activitats de formació permanent del professorat organitzades i/o reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. Els cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

a. Abans del 30 de juny s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la inscripció al curs.

b. Abans del 30 de setembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

c. El professorat que participi en les oposicions docents a Catalunya no hauran de justificar res. En els casos de participació en les oposicions docents en d’altres comunitats autònomes ho hauran de justificar abans del 30 de juny davant del seu Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest professorat no estaran obligats a participar en les activitats de formació permanent.

Totes les activitats de la nostra escola d'estiu estan reconegudes pel Departament d'Ensenyament.

Per altres dubtes o consultes adraceu-vos a  eestiuvallesoccidental@gmail.com