IMPORTANT: 

per obtenir el certificat

d'inscripció cal fer amb

anterioritat el pagament. 

CURSOS PRESENCIALS (30 hores) de 8:30h a 14:30h

a la Facultat de ciències de l'educació de la UAB

CURSOS ONLINE (30 hores)

 

Conferència inaugural: Dilluns 2 a les 12:00 h. A càrrec de Màrius Martínez.

L’aula digital (i més…)

CURS ONLINE

Formador: Toni Serrano Serrano
Nivell: Educació Primària, Secundària

Quina és la realitat educativa dels nostres alumnes? A casa disposen de portàtils, tablets, mòbils, consoles,... L’escola no pot obviar aquest fet: ha d’adaptar l’aprenentatge presencial amb el virtual. S’ha d’estendre en l’espai i el temps deixant un paper important als alumnes a través d'un servei complet, actualitzat i atraient. Un espai on els alumnes, a més d'aprendre matemàtiques, català, idiomes o ciències, aprenen també a comunicar-se amb responsabilitat en l'intricat món d'Internet.

INSCRIPCIÓ

Com introduir la robòtica a primària

Formador:  Antonio Lázaro Álvarez;
Nivell: Educació Primària.

La robòtica com recurs educatiu interdisplinar a Primària. Estudi comparatiu dels diferents materials actuals. Marques, kits i plaques. Software de programació. Scratch i Lego. Competició versus Creativitat. Enfocaments metodològics. Exposició d’experiències. Practiques.

INSCRIPCIÓ

El Ball, una eina per millorar l’autoestima, la inserció i la cohesió social

Formador:  Pep Torres
Nivell: Educació Primària, Secundària i Batxillerat

Curs adreçat a tota persona interessada en els balls afroamericans, (Merengue, Salsa, Baxata, Txa-txa-txa, Roda de Casino, Rock) en que s'oferiran els coneixements teòrics i sobretot pràctics per l'adquisició d'un nivell de domini dels passos i figures que possibiliti i encoratgi la seva aplicabilitat a l'aula.

INSCRIPCIÓ

Aprenentatge des del cos: eines per als educadors/es del segle XXI

Formador:  Laura Giménez i Inez Marçal
Nivell: Internivells

Aprenentatge des del cos és una formació que ofereix nous recursos per a afrontar els reptes que exigeix el nou context educatiu, en el qual la figura de l’educador/a es transforma, es reubica dins l’aula i requereix de noves estratègies pedagògiques i habilitats personals. Es tracta d’una formació vivencial basada en 4 pilars: 1. La comprensió i gestió de l’atenció eficient 2. El desenvolupament de la consciència corporal i l’aprenentatge cinestèsic 3. La comprensió i regulació emocional i 4. La comprensió dels processos creatius.

La formació és vivencial i s’estructura partint d’un model d’aprenentatge invers, en el que primer s’experimenta i, en un segon pas, es porta la vivència a la consciència, es reflexiona sobre aquesta i finalment, es genera aprenentatge a partir d’aquesta comprensió.

INSCRIPCIÓ

La màgia entra a l’aula.

Formador:  M. Goretti Serrat Antolí i Albert Serrat Sallent
Nivell: Educació Primària (adaptable a EI i a ESO)

En aquest curs proposarem aplicar activitats màgiques concretes a la matemàtica, a l’expressió i a la tutoria per a incrementar la motivació (la dels alumnes i la nostra), millorar la comunicació, gaudir mentre fem màgia i farcir-nos de creences potenciadores. Tots els mestres són mags, potser sense saber-ho, i poden incrementar la qualitat de la seva màgia. Volem, expressament, que La màgia entri a l’aula.

INSCRIPCIÓ

Qui vulgui jugar, que aixequi la mà!

Formador:  Miqui Giménez.
Nivell: Educació Primària

Per jugar no cal ser-ne expert, sols tenir el desig de passar-ho bé amb l'altre, de riure, de compartir una activitat volguda. Recursos pràctics i divertits per utilitzar el JOC en diferents contextos educatius: jocs dansats, jocs de tauler, jocs de llançament, de punteria, d'estratègia... jocs per fer colla i bons amics

INSCRIPCIÓ

Detecció i Intervenció en Dificultats d’Aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, . TDAH i TANV.

CURS ONLINE

Formador:  Mercè Gonzàlez i Calderon
Nivell: Educació Infantil, Primària i Secundària

Establirem les característiques dels trastorns per a la seva detecció precoç. Aplicarem estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció útils per al grup-classe, grup de reforç i gabinet extern, així com pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. Integrarem aquests aprenentatges elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats i expectatives dels participants

CURS PLE

TEA en l’àmbit escolar: característiques específiques i estratègies d’intervenció

Formador:  Anna Cerdà, Mireia Sala i Núria Santamaria
Nivell: Educació Infantil i Primària.

L’objectiu principal d’aquest curs és obtenir un coneixement sobre els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i de les característiques que s’evidencien en l’àmbit escolar, tot veient com interaccionen en diversos contextos (acadèmic, social, familiar). Conèixer el perfil cognitiu, sensorial i conductual característic del TEA per tal d’obtenir estratègies d’intervenció i d’actuació específiques, per així adquirir recursos per adaptar el context i potenciar les habilitats.

CURS PLE

Relaxació i gestió de l’estrès a l’aula.

Formador:  Carles Guillamón i Jordi Pagès
Nivell: Internivells

El Mindfulness és un conjunt d’estratègies orientades a fer-nos més conscients de l’experiència present, i a viure-la de manera oberta, no reactiva, sense judicis i amb acceptació. El mindfulness actua a través de dues vies: a) L’atenció focalitzada. Es tracta d’exercicis orientats a prendre consciència dels processos mentals que generen l’estrès. b) El trencament d’hàbits de pensament i comportament. Els processos mentals es concreten en forma de rutines que al davant de determinades situacions es disparen sense que nosaltres en siguem conscients. Això fa que s’activin els patrons de l’estrès.

CURS PLE

PlàstiKart

Formador:  Alba Garcia i Puig
Nivell: Educació Infantil i Primària.

Amb una mirada molt oberta i multidisciplinar, experimentarem amb l’ART partint del llenguatge de l’ART CONTEMPORANI a partir d’obres d’artistes a on els nens i nenes poden sentir-se propers, sense prejudicis, d’una manera espontània, creativa i gaudint del procés. Durant el curs compartirem multiples idees i recursos artístics aplicables al dia a dia de l’aula. També experimentarem amb un munt de tècniques, recursos, materials i disciplines variades per poder-nos expressar a través del llenguatge artístic. Complementarem el curs amb la visita a un MUSEU, junt amb un ventall ampli de recursos web i en xarxa de projectes artístics educatius.

*Curs amb suplement de 10 € per material

CURS PLE

Què fem avui a plàstica?

Formador:  Carles Alcoberro
Nivell: Educació Infantil i Primària.

El curs constarà d’una part teòrica que emmarcarà l’àrea en un moment de gir a l’escola. Defugirem d’un plàstica on tots arribin al mateix resultat i ens centrarem en els processos plàstics com a font de coneixement i aprenentatge. Realitzarem treballs grupals i individuals.

 

*Curs amb suplement de 10 € per material

CURS PLE

Els ambients a l’educació infantil i el cicle inicial.

Formador:  Jenny Silvente i Elisabet Carbonell
Nivell: 2n cicle d’Educació Infantil i 1r cicle d’Educació Primàrias

Parlar d’ambients va més enllà d’un enfocament diferent a nivell metodològic o d’un replantejament de l’espai físic de l’escola; es tradueix en el consens d’un grup de treball que camina cap a una imatge d’infant respectat en la seva integritat física, emocional, cognitiva, espiritual... cap a una mirada al seu cervell i els seus processos d’aprenentatge, ritmes i moments evolutius; cap a una revisió de l’actitud i rol de l’adult com a acompanyant de processos, com a observador i investigador; en definitiva, cap a una escola viscuda i sentida des del significat i l’autenticitat de l’ésser humà.

ATENCIÓ: les sessions del dilluns i el divendres es faran a la UAB i les sessions de dimarts, dimecres i dijous seran a La Girandola (Terrassa), per a fer part pràctica amb espais i materials.

CURS PLE

Comprenent l’infant amb TEA

Formador:   MAGROC 
Nivell: Escola Bressol.

Introducció a l´autisme. Construcció psiquisme normal i alteracions en el psiquisme de l´infant amb TEA. Detecció precoç a través de les senyals d´alerta del desenvolupament normal. Simptomatologia del TEA. Intervenció i estratègies a les escoles bressol. Treball amb la família.

CURS PLE

Fem matemàtiques pel segle XXI

Formador:  Lluís Segarra Neira
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària

Proposar noves metodologies per fer una matemàtica útil i agradable als infants. Oferir recursos i estratègies per fer processos de càlcul actuals des d’Educació Infantil fins a Primària. Reflexionar sobre els nous mètodes de càlcul.

CURS PLE

La matemàtica que s’aprèn tocant.

CURS SEMIPRESENCIAL

de 9:30 a 14:30h + hores de treball online 

Formador:  Lara Giménez
Nivell: Educació Primària.

Curs de matemàtiques per aportar recursos manipulatius i vivencials als mestres de primària tot oferint la presentació i manipulació de materials i propostes. A través de la manipulació de materials i el posterior pas a l’abstracció de tots els continguts l’infant podrà apropar-se a un coneixement matemàtic ple de comprensions.

CURS PLE

Tot fent un tomb per la literatura infantil. Actualitzem el fons de la Biblioteca Escolar

CURS SEMIPRESENCIAL

de 9:30 a 14:30h + hores de treball online 

Formador:  Montse Marcet i Carme Pomareda

Nivell: Educació Infantil i Primària.

Amb aquest curs pretenem fer una tastet de la literatura infantil a partir de la tria d’obres i autors de qualitat. La selecció, a més, anirà lligada a les diferents àrees del currículum amb l’objectiu de treballar la lectura i la literatura com a eina per a assolir les  competències bàsiques.

curs anul·lat

Poesia, paraules, màgia!

Formador:  Rosa Fité
Nivell: Escola Bressol, Educació Infantil i Primària.

La paraula, una eina que pot esdevenir màgia ja sigui a través de la poesia o dels contes. Aprofitarem i aprofundirem en l'obre dels nostre senyors i senyores poetes, per tal de perden la por i saber que en qualsevol moment podem jugar amb la paraula. Poesia i contes com a eina per a treballar currículum, poesia i contes com a peu per encetar centres d'interès, projectes, racons, etc... poesia com a joc de paraules per a obtenir vocabulari... poesia, paraules... màgia!

curs anul·lat

Respirem

Formador:  Núria Càceres Pratsavall
Nivell: Internivells

Tothom necessita trobar un punt de calma i d’equilibri. Com ho podem fer? Relaxant el cos, apaivagant la ment i omplint-nos de psicologia positiva. Avui en dia ens calen eines vitals de llarg recorregut i quan abans les aprenguem, millor. Nosaltres ho posarem tot en pràctica. Com? Fent activitats de relaxació, exercicis d’atenció plena –mindfulness- i pràcticant les nostres fortaleses. T’apuntes?

curs anul·lat

C. Naturals? C. Socials?… Competències del Medi. 

Formadors:  Grup de treball “El Medi”. CESIRE i UAB
Nivell: Educació Infantil i Primària

Moments per reflexionar com treballar el Coneixement del Medi integrant les C. Naturals i les C. Socials amb una mirada competencial Moments per compartir experiències on l’alumne s’apropia dels aprenentatges per resoldre situacions sobre les que ha de prendre decisions per transformar, canviar o millorar el seu entorn d’una manera crítica. Moments per pensar i dissenyar de forma col•laborativa activitats competencials per desenvolupar-les a l’aula.

curs anul·lat

Les intel·ligències múltiples en el camp educatiu.

Formador:  Isabel Montoro Ruiz i Meritxell Comella Rendón
Nivell: Educació Infantil,  Primària i primer cicle ESO.

En aquest curs s’analitzarà quines implicacions creiem que hauria de tenir la teoria de Gardner en l'orientació i desenvolupament dels diferents tipus d'intel·ligència en els infants i adolescents, sobre tot des del punt de vista de les persones adultes que els envolten, especialment tutors, tutores i professorat. En breu síntesi, abordarem sobre tot dos temes: què és el millor que podem fer, i quins errors podem evitar, per tal de que el desenvolupament intel·lectual del nostre alumnat esdevingui el més òptim possible.

curs anul·lat

Tablets a l’escola i eines web

Formador:  Toni Serrano Serrano
Nivell: Educació Infantil i Primària.

Tablets a l’aula? Són pràctiques, motivadores, estalvien paper, permeten ampliar coneixements i competències, connecten fàcilment els alumnes amb internet, fomenten el treball cooperatiu i ofereixen un ventall d'aplicacions educatives increïbles. Penseu què feu (entre d’altres activitats) amb les vostres tablets.  Llegiu llibres, consulteu i editeu documents, navegueu per la xarxa, feu videoconferències i trucades, reproduïu vídeos, música i pel·lícules, feu i editeu fotografies i vídeos, jugueu, apreneu... No podem menysprear aquest potencial: apropen l’aprenentatge  presencial al virtual.

curs anul·lat

Fotografia a les aules.

Formador:  Mariona Martínez Argandoña
Nivell: Internivells

Dirigit a persones amb un nivell bàsic o nul de fotografia. Farem una introducció tècnica per entendre la fotografia, i saber com actua la càmera quan fem click. Treure el màxim partir a la càmera i a la llum de la qual disposem. Un cop hem après a fer fotos, també és important l'organització, selecció i edició de les fotografies.

curs anul·lat

CLIL projects to empower English learners with 21st century skills.

CURS ONLINE

Formador:  Rosamaria Felip Falcó
Nivell: Educació Primària, Secundària i mòduls

This course provides a methodological approach that integrates the learning of English, content and ICT and which requires the active participation of learners and engages them cognitively. We’ll deal with texts (oral, written, visual, multimedia, interactive) and how to prepare hands-on, experiential activities and CLIL projects that stimulate creation, communication, collaboration, and critical thinking.

curs anul·lat