Salutacions

Benvolgudes i benvolguts,

El sistema educatiu català, en la seva tradició de renovació pedagògica constant i d’adequació a les necessitats del món actual, ha anat incorporant canvis pedagògics i tecnològics relacionats amb la innovació educativa amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’alumnat i donar resposta als nous reptes educatius. En aquest marc, les escoles d’estiu han estat i són impulsores d’iniciatives per avançar en el concepte d’aprenentatge i, per tant, ofereixen oportunitats per fomentar la millora de l’activitat educativa i organitzativa dels centres i el desenvolupament dels seus projectes educatius. Les escoles d’estiu, com a espais de formació permanent i d’intercanvi d’experiències i projectes, proporcionen oportunitats per estimular la reflexió, la innovació i la renovació pedagògiques. També faciliten connexions entre docents i centres que permeten establir xarxes de cooperació per adequar-se a les noves necessitats educatives. Aquesta formació permanent de qualitat del professorat que ofereixen les escoles d’estiu, consegüentment, reverteix en una millora de l’educació dels nostres alumnes, que és, en definitiva, l’objectiu principal del nostre sistema educatiu. En aquests moments de gran complexitat que com a societat estem vivint, volem agrair especialment la professionalitat de tots els agents implicats tant en l’educació dels nens i nenes, nois i noies, com en la formació dels docents. És justament en aquestes circumstàncies que volem recordar que el Departament d’Ensenyament ha estat i estarà sempre al costat de tots i cadascun dels docents que conformen la xarxa educativa del nostre país. Volem agrair, doncs, la implicació i el compromís de tots i cadascun de vosaltres com a grup de mestres i moviments de renovació pedagògica per seguir formant-vos a l’estiu, per adaptar-vos als canvis, per incorporar la innovació a les vostres aules i centres, i per la vostra implicació en l’educació de l’alumnat de Catalunya. Els millors desitjos per a una bona Escola d’Estiu 2018!

Departament d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya

 


Temps d’estiu, temps de transformació

Actualment estem vivint uns moments complexos que afecten a la nostra realitat a tots els nivells. A nivell educatiu, dins l’onada de la nova primavera pedagògica que enumerava el pedagog Jaume Carbonell en els seus escrits, ens trobem immersos en processos de transformació diversos que han fructificat i s’han fet visibles a causa de les necessitats de la societat actual.

Els nous escenaris educatius ens reclamen una professionalitat docent, manifesta en els nostres dies. Reconeixem la tasca que es realitza dia a dia als centres educatius i a les xarxes que ens permet fer permeable el que entenem per educació, traspassant dia a dia les fronteres del que és estrictament escolar i entenent que tot el que ens envolta educa i, per tant, genera els itineraris formatius dels nostres infants i joves.

La resiliència, la capacitat d’adaptació dels docents, ens porta a parlar de resultats, avaluats internacionalment que ens denoten la força d’un col·lectiu que volem que la nostra tasca sigui de la màxima qualitat i, sobretot, volem que qui en gaudeixi, els infants i joves i les seves famílies, no vegin minvades les seves oportunitats educatives.

És per això, que un any més, gaudim de l’oferta d’Escoles d’Estiu a tot el territori, cercant la fórmula idònia per a transformar l’educació en el context en el que ens trobem. Aquesta formació, única a Europa, de Mestres per a Mestres, amb pràctiques reeixides, amb professionals que han viscut l’experiència des de l’aula i amb grans exponents del món educatiu, la fan única i irrepetible.

Aquest estiu doncs, us desitgem una bona i profitosa Escola d’Estiu 2018!

Pilar Gargallo Otero
Presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya