Salutacions

Transformem l’educació des del treball compartit


Els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, amb una trajectòria de més de 100 anys de formació en Escola d’Estiu, on mestres i pedagogs van emprendre la responsabilitat de transformar l’educació en tots els seus sentits, ens trobem un any més immersos en donar respostes als reptes de la societat actual i de futur.
En un moment en què la innovació i la transformació educatives estan en primera línia i parlem de la tercera primavera pedagògica, és ara, quan seguim treballant des del territori, des de les necessitats reals, amb una formació de mestres per a mestres, única a Europa: les Escoles d’Estiu. Que ens porten a formar-nos, per seguir treballant en la millora de l’educació de Catalunya.
Quan parlem de formació d’estiu estem parlant de territori, de necessitats, d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de metodologies, de currículum, d’avaluació i, de compartir, debatre, dubtar entre molts d’altres aspectes. Les competències professionals van ampliant-se amb la formació, amb la transferència de coneixements, amb el reconeixement que allò recaurà en la tasca diària de milers de mestres que saben que la nostra és una tasca social i una eina carregada de futur.
Els canvis que necessita l’educació avui dia han de sorgir del treball compartit entre molts agents educatius. Les accions de millora del nostre sistema educatiu recauen en posar el focus en les necessitats actuals dels infants i joves, a més de compartir les pràctiques de referència que ens trobem a tots els territoris. És per això que, un any més, us encoratgem a treballar cooperativament, a coordinar-nos, a formar-nos pel futur de l’educació del nostre país, per renovellar tot allò necessari per adaptar-nos al nostre temps. Perquè es faci efectiu que: l’escola transforma la societat i la societat transforma l’escola.

Bona i profitosa Escola d’Estiu 2019!!!

Pilar Gargallo Otero, Presidenta
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

Benvolgudes i benvolguts,

El sistema educatiu català, en la seva tradició de renovació pedagògica constant i d’adequació a les necessitats del món actual, ha anat incorporant canvis pedagògics i tecnològics relacionats amb la innovació educativa amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’alumnat i donar resposta als nous reptes educatius. En aquest marc, les escoles d’estiu han estat i són impulsores d’iniciatives per avançar en el concepte d’aprenentatge i, per tant, ofereixen oportunitats per fomentar la millora de l’activitat educativa i organitzativa dels centres i el desenvolupament dels seus projectes educatius. Les escoles d’estiu, com a espais de formació permanent i d’intercanvi d’experiències i projectes, proporcionen oportunitats per estimular la reflexió, la innovació i la renovació pedagògiques. També faciliten connexions entre docents i centres que permeten establir xarxes de cooperació per adequar-se a les noves necessitats educatives. Aquesta formació permanent de qualitat del professorat que ofereixen les escoles d’estiu, consegüentment, reverteix en una millora de l’educació dels nostres alumnes, que és, en definitiva, l’objectiu principal del nostre sistema educatiu. En aquests moments de gran complexitat que com a societat estem vivint, volem agrair especialment la professionalitat de tots els agents implicats tant en l’educació dels nens i nenes, nois i noies, com en la formació dels docents. És justament en aquestes circumstàncies que volem recordar que el Departament d’Ensenyament ha estat i estarà sempre al costat de tots i cadascun dels docents que conformen la xarxa educativa del nostre país. Volem agrair, doncs, la implicació i el compromís de tots i cadascun de vosaltres com a grup de mestres i moviments de renovació pedagògica per seguir formant-vos a l’estiu, per adaptar-vos als canvis, per incorporar la innovació a les vostres aules i centres, i per la vostra implicació en l’educació de l’alumnat de Catalunya. Els millors desitjos per a una bona Escola d’Estiu 2018!

Departament d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya