Cobrament Juliol

INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL (PROFESSORAT SUBSTITUT)

Resolució de 26 de maig respecte el cobrament de Juliol

TOTES LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA ESCOLA D'ESTIU, TANT ON-LINE COM PRESENCIALS, ESTAN RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I SÓN VÀLIDES TANT PER COBRAR EL MÉS DE JULIOL COM PER ACTIVAR PERFILS, SI S'ESCAU. 

Resum dels requisits per poder tenir un nomenament al juliol d’aquest curs:

1. Haver prestat serveis docents durant un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2. La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments.

3. El nomenament del mes de juliol comportarà l’obligació de participar en activitats de formació permanent del professorat organitzades i/o reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. Els cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

a. Abans del 22 de juny s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la inscripció al curs. El podreu obtenir a XTEC - Les meves activitats

b. Abans del 30 de setembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs. El podreu obtenir a XTEC - Els meus certificats

c. El professorat que participi en les oposicions docents a Catalunya no hauran de justificar res. En els casos de participació en les oposicions docents en d’altres comunitats autònomes ho hauran de justificar abans del 30 de juny davant del seu Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest professorat no estaran obligats a participar en les activitats de formació permanent.

Per altres dubtes o consultes adraceu-vos a  eestiuvallesoccidental@gmail.com